Muhammad Musleh Azza’biy, and Muhammad Ikram bin Abu Hassan. 2021. “PUASA ENAM SYAWAL, PERBAHASAN HADIS DAN FEKAH”. Journal of Islamic Contemporary Studies: JICS 1 (1):20-36. http://jics.my/index.php/jics/article/view/3.